జే.కే. రౌలింగ్ జీవిత చరిత్ర

జీవితం అనేది ఒక ఎచ్చుతగ్గుల దారిలో ప్రయాణం వంటిది. మనం వెళ్లే దారిలో ఎన్నో ఊహించని పరిణామాలు ఎదురవుతుంటాయి, మనం ప్రేమించేవారు దూరమవుతుంటారు,ఎన్నో ఓటములు ఎదురవుతాయి. కానీ

Read more

మిథిలా రాజ్యం మరియు జనక మహారాజు వంశ చరిత్ర

మిథిలా రాజ్యం, ప్రాచీనకాలంలో నిమీ అనే పేరు గల పరమధర్మాత్ముడు రాజ్యాన్ని పరిపాలించేవాడు, వారు ఇక్ష్వాకుకు పన్నెండొవ కుమారుడు. ఒక్క యజ్ఞాన్ని నిర్వహించడానికి వారు తమ వంశ

Read more

శ్రీ రాముడి జననం మరియు అతడి బాల్యం

దశరథ మహారాజుకి మొత్తం ముగ్గురు భార్యలు మొదటి భార్య కౌసల్య, రెండవ భార్య కైకేయి, మూడోవ భార్య సుమిత్ర. తన మొదటి భార్య కౌసల్య శాంతా అనే

Read more

అయోధ్య మరియు ఇక్ష్వాకు వంశస్థుల చరిత్ర

అయోధ్య రాజ్యం (క్రీ.శ 5114), ఇక్ష్వాకు వంశాకుల పరిపాలనలో ఉన్న సుసంపన్నమైన రాజ్యం. మన పురాణాల ప్రకారం ఇంచుమించు క్రీ.శ 2200 సంవత్సరంలో ఇక్ష్వాకు అనే రాజు

Read more