జే.కే. రౌలింగ్ జీవిత చరిత్ర

జీవితం అనేది ఒక ఎచ్చుతగ్గుల దారిలో ప్రయాణం వంటిది. మనం వెళ్లే దారిలో ఎన్నో ఊహించని పరిణామాలు ఎదురవుతుంటాయి, మనం ప్రేమించేవారు దూరమవుతుంటారు,ఎన్నో ఓటములు ఎదురవుతాయి. కానీ

Read more