పార్లమెంట్ల వారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓటర్ల సంఖ్య | ఈ న్యూస్99

పార్లమెంట్ పురుషులు స్త్రీలు ట్రాన్స్ జెండర్స్ మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య
శ్రీకాకుళం 7,68,701 7,71,260 209 15,40,170
అరకు 7,07,706 7,41,534 94 14,49,330
విజయనగరం 7,49,489 7,49,688 123 14,99,300
విశాఖపట్నం 9,14,731 9,10,922 116 18,25,769
అనకాపల్లి 7,46,473 7,70,350 66 15,63,226
కాకినాడ 7,75,350 7,80,082 225 15,63,226
అమలాపురం 7,28,446 7,80,082 29 13,49,944
రాజమహేంద్రవరం 7,53,446 7,80,082 122 15,33,650
ఏలూరు 7,85,016 9,07,322 132 16,92,470
నర్సాపురం 7,08,200 7,30,569 153 14,38,922
మచిలీపట్నం 7,21,047 7,51,696 101 14,72,844
గుంటూరు 8,28,456 8,75,762 213 17,04,431
నర్సరావుపేట 8,20,268 8,48,834 206 16,69,308
బాపట్ల 7,18,275 7,45,832 85 14,64,192
ఒంగోలు 7,74,976 7,75,010 87 15,50,073
నెల్లూరు 8,21,346 8,50,727 233 16,72,306
తిరుపతి 8,10,147 8,39,601 255 16,50,003
చిత్తూరు 7,76,431 7,86,592 152 15,76,410
హిందూపురం 7,93,654 7,82,684 72 15,76,410
అనంతపురం 8,31,178 8,31,387 182 16,61,747
కర్నూలు 8,85,694 7,86,061 199 16,71,954
నంద్యాల 7,89,553 8,10,572 334 16,00,459
కడప 7,72,685 7,95,469 234 15,68,388
రాజంపేట 7,65,647 7,79,582 161 15,45,390

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *