నియోజకవర్గాల వారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓటర్ల సంఖ్య | ఈ న్యూస్99

జిల్లా నియోజకవర్గం పురుషులు స్త్రీలు ట్రాన్స్ జెండర్స్ మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య అనంతపూర్ రాయదుర్గం 1,24,730 1,24,811 12 2,49,553 ఉరవకొండ 1,07,637 1,08,085 22 2,15,744

Read more